Vi är Gålö Sjötaxi

Robert Borg

Robban är skeppare och

uppväxt på Gålö i Stockholms skärgård. Mångsysslare som älskar tändkulemotorer och bogserbåtar.

Skeppshunden Aslan

(Portugisisk vattenhund)

Tina Björkman

 

Administratör, PR-ansvarig

och fixare i största allmänhet

Jungman Albin, 1,5 år

Pappas pojke

 

Copyright @ All Rights Reserved