Våra tjänster

BOGSERING & PRÅMTRANSPORT


VI HAR LÅNG

ERFARENHET AV BOGSERING

OCH PRÅMTRANSPORT


  • Timmertransport 
  • Iläggning av bojstenar
  • Transport av flytbryggor
  • Djurtransporter
  • Övrig materialtransport


SKOGSENTREPENADSKOTARE


  • John Deere
  • Valmet


      Miljöcertifiering 2020