Gålö SOS

Gålö Sjötaxi har från hösten 2023 avvecklat verksamheten med sjötransport. Vi vill tacka alla våra kunder för att vi har haft ert förtroende under dessa år. 

Hälsningar Robban och Tina

ROBERT BORG

   Email:  Robban@galosos.se